تعرفه های فروش سایت و اپلیکیشن وردپرس

تومان1.800

تعرفه سایت و اپلیکیشن خبری وردپرس
 • هاست و دامنه

 • وب سایت خبری وردپرس با قالب ریسپانسیو

 • اپلیکیشن خبری متصل به وب سایت

 • لوگوی اختصاصی و رنگ اختصاسی اپ

 • قابلیت انتشار در اپ استور ها به نام مشتری

تومان2.200

تعرفه سایت و اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس
 • هاست و دامنه اختصاصی

 • خرید و پرداخت به حساب فروشگاه

 • مدیریت فروشگاه از طریق اپلیکیشن

 • پیگیری سفارشات از طریق اپلیکیشن

 • لوگوی اختصاصی و رنگ اختصاصی اپ

 • انتشار در اپ استوربه نام مشتری

 • وب سایت فروشگاهی با قالب ریسپانسیو

تومان3.200

تعرفه سایت و اپلیکیشن خبری و فروشگاهی وردپرس
 • وب سایت خبری و فروشگاهی وردپرس با قالب ریسپانسیو

 • اپلیکیشن خبری و فروشگاهی متصل به وب سایت

 • لوگوی اختصاصی و رنگ اختصاسی اپ

 • قابلیت انتشار در اپ استور ها به نام مشتری

 • مدیریت فروشگاه از طریق اپلیکیشن

ارسال پیام